Loading color scheme

Zásady ochrany osobních údajů

verze 1, účinná od 25. 5. 2018.

Provozovatel e-shopu svet-gravirovani.cz, Zámečnictví Pečený s.r.o., IČO: 46711678, se sídlem ulice 5. května 33/18, Liberec 46001 (dále jen „správce“) sděluje, jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

V níže popsaném vám poskytujeme informace jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme a jaká máte práva.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobním údajem se rozumí jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete přímo při objednání zboží/služeb. Bez povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádám o udělení souhlasu, např. u registrace, poradny, diskuze apod.

Některé údaje získáváme tak, že zaznamenáváme, jak používáte náš web, pomocí souborů cookies.

Data získáváme také od třetí strany - sociální síť Facebook (když na našemu webu nebo zboží dáte To se mi líbí nebo nás na Facebooku sledujete ). Údaje získané od třetích stran chráníme podle postupů popsaných v těchto zásadách. Tyto zdroje údajů od třetích stran se v průběhu času mohou lišit, ale mimo jiné zahrnují:

Za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje a na jak dlouho?

Osobní údaje získáváme za účelem právních zájmů jako je uzavření kupní smlouvy a s tím spojené zaplacení a doručení zboží.

 • Za účelem oprávněných zájmů mezi než například patří :
 • když u nás nakoupíte, můžeme Vám poslat obchodní sdělení nebo Vás požádat o hodnocení nákupu (recenze),
  když navštívíte náš web, můžeme do Vašeho zařízení uložit soubory cookies (přečtěte si také zásady souborů Cookies.)

 

1. nákup zboží přes internet, potřebujeme to k:

vyřízení Vašich objednávek, doručení zboží, vrácení zboží a peněz, vyřizování reklamací a dalších záležitostí spojených se zárukou na zboží, k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží, k vaší identifikaci a k potvrzení vašeho zákonného věku pro online nákup, k poskytování různých možností plateb

 • na dobu 11 let osobní údaje uvedené na daňovém dokladu,
 • na dobu 3 let od posledního nákupu,

 

2. správa zákaznického účtu včetně historie objednávek (registrace)

 • na dobu 3 let od posledního nákupu

 

3. online komunikace, marketing, personalizace reklamy

 • na dobu 1 roku u služby: hlídací pes, diskuze, poradna, dotaz na produkt, kontaktní formulář
 • na dobu 3 let od posledního nákupu u reklamy či nabídky zboží přímo Vám na míru

 

K čemu potřebujeme Váš souhlas?

 • k vedení zákaznického účtu (registrace) včetně historie objednávek,
 • k marketingovým činnostem, personalizaci reklam,
 • ke komunikaci on-line (hlídací pes, poradna, diskuze, dotaz na produkt, kontaktní formulář).

 

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

u nákupu zboží přes internet:
identifikační údaje:

 • jméno, příjmení a titul, IČO, DIČ, bydliště, sídlo
 • kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další podobné informace
 • údaje o zboží
 • údaje o Vašem zařízení: IP adresa, identifikátor zařízení (například u telefonů číslo IMEI), lokace, informace z cookies, údaje z RFID tagů a o tom, jak vy a vaše zařízení komunikujete s naším webem, například vyhledávací dotazy

pro využívání služeb registrovaného zákazníka a ostatních služeb jako zasílání newsletteru bez nákupu zboží, zasílání reklamy či nabídky zboží přímo Vám na míru, hlídací pes, poradna, diskuze, dotaz na produkt, kontaktní formulář (k tomu potřebujeme Váš souhlas):

 • přihlašovací údaje k registrovanému účtu: identifikační a kontaktní údaje, uživatelské jméno, heslo, nápovědy k heslům a další informace o zabezpečení používané k ověřování a přístupu k účtu, historie nákupů,
 • pro online komunikaci: jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje o zařízení, údaje o zboží

 

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

E-shop se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 

Příjemci osobních údajů

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní úřady, Policie ČR).

Poskytovatelé služeb: účetní, daňový poradce, advokát, správce sítě, poskytovatel cloudových služeb, poskytovatelé poštovních služeb a komunikačních služeb, provozovatel sociální sítě Facebook.

Jaká jsou vaše práva?

 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR) - Právo na odvolání souhlasu můžete využít jen v případech, kdy jste udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto právo nemůžete uplatnit, když jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem nákupu zboží přes internet nebo za účelem přímého marketingu.
 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR) - Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás (bezplatně jednou za rok) získat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) - Máte také právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili či doplnili na základě Vaší žádosti nepřesné či neúplné osobní údaje, které o Vás vedeme, nebo výmaz (čl. 17 GDPR) - Právo na výmaz osobních údajů máte, pokud o to požádáte a jsou splněny podmínky podle čl. 17 GDPR, například odvolal jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, pokud byly zpracovány protiprávně atd. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) - Máte také právo požadovat omezení zpracování (odmítáte výmaz), které představuje pro naši společnost povinnost označit Vaše osobní údaje a již je nezpracovávat, pouze ponechat uložené.
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR),
 • právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR) - Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytl/a, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

 

V případě uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete kdykoliv obrátit, a to na kontaktní adresu: zakazky@zamecnictvi-peceny.cz nebo telefon: +420 603 382 450 

Poskytujeme zabezpečené služby, díky nim uchováváme osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, Vám můžeme nabídnout skutečně bezpečné digitální služby. Naše data jsou uložena na území Evropské unie. Garantujeme, že Vaše osobní údaje nebudeme přenášet mimo EU.